Terræn og lokalegruppe

Den tentative dagsorden er:
1. velkomst og kort oplæg
2. brainstorm om terræn og tilbehør
3. brainstorm om lokaler og indretning
4. vejen frem herfra.
5. forankring af opgaver og ideer.

Ansvarlig:
Henrik Sveidahl

Bord: 
Frontrum
Dato: 
Monday, February 9, 2015 - 18:00